Forskningsaktiviteter

Børne og Allergi Klinikken er en udviklings- og forskningsaktiv klinik.

Vore primære forskningsområder er udvikling og afprøvning af nye undersøgelsesmetoder og behandlinger til børn og unge med allergiske sygdomme, astma, høfeber og børneeksem samt vækstproblemer. Disse opgaver varetager vi i samarbejde med danske og udenlandske forskningsaktive miljøer.

Al vores forskning, hvori børn deltager, udføres under iagttagelse af lovgivningens regler herfor og i overensstemmelse med de krav, som myndighederne stiller.

Vi har jævnligt kontrolbesøg af forskellige danske og internationale myndigheder, der overvåger klinisk forskning, og hver gang har vi opnået godkendelse af vores forskningsarbejde med børn.

Klik her for at se en liste over vores publikationer.

Adresse


 Børne og Allergi Klinikken | Østervold 30, 3. sal | 8900 Randers | tlf: 87 10 08 08 |