Utilsigtede hændelser

Patienter og pårørende kan rapportere utilsigtede hændelser til Dansk Patient Sikkerheds Database. Man kan søge mere information herom på Den Offentlige Sundhedsportal www.sundhed.dk   

Det er vigtigt at kende til utilsigtede hændelser eller fejl i behandling af patienter. Sundhedsvæsenet kan lære af utilsigtede hændelser og på den måde forebygge, at andre patienter bliver udsat for en lignende hændelse.

En utilsigtet hændelse er en situation, hvor noget ikke går som forventet eller en patient er kommet til skade, eller har været i risiko for at blive skadet. En rettesnor for at genkende en utilsigtet hændelse er tanken eller følelsen, at ’dette må ikke ske igen’.

En utilsigtet hændelse kan for eksempel være, hvis man får for stor dosis medicin, fordi der er sket en regnefejl; falder og brækker armen, fordi man er svimmel under en medicinsk behandling eller efter en operation; får forsinket behandling, fordi blodprøverne er blevet væk.

Man kan anmelde utilsigtede hændelser anonymt, men det er en fordel at oplyse navn, e-mail og telefonnummer. Så er det muligt at blive kontaktet, hvis der er behov for at få flere oplysninger til brug for beslutninger om, hvordan der bedst kan skabes øget sikkerhed for patienterne i sundhedsvæsenet.

 Rapporter hændelse på dpsd.dk

 Læs mere om rapporteringssystemet på www.dpsd.dk 

 Rapportering er ikke det samme som at klage eller at søge erstatning

 Læs om at klage over behandling, du har modtaget i sundhedsvæsenet

 Læs om at søge erstatning for en skade